• Facebook Basic Black
Viktiga länkar:

Verksamhetsplan för LTK

Förutsättningar

Lysekils Tennisklubb startade 2018, men har sina rötter i gamla Lysekils tennisklubb sedan 1970-talet så väl som i LAIK Tennis (sista 4 verksamhetsåren). LTK har till sitt förfogande inhyrt sig Lysekils Tennishall, med 2 plexipave banor.

Verksamhetsidé

Lysekils Tennisklubb ska kunna erbjuda tennisintresserade barn, ungdomar och vuxna en bra och kvalitativ tennisutbildning som ska kunna leda till ett livslångt intresse för sporten. Vår ambition är att erbjudandet till medlemmarna ska skräddarsys till deras mål med att spela tennis oavsett om det är för att motionera, träna, tävla eller för den sociala aspekten. En sund ekonomi ska skapa förutsättningar för kvalitet och utveckling.

Värdegrund

Medlemmarna i LTK ska respektera varandra och visa hänsyn samt utgå från att alla människor är lika mycket värda. Alla medlemmar ska uppleva att de får ut så mycket som möjligt av sitt tennisspelande oavsett var i verksamheten de befinner sig. I övrig tillämpar vi samma värdegrund som Riksidrottsförbundet.

Vision

Att LTK ska vara en av Västsveriges bästa klubbar, både sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. 
Att LTK ska satsa på att utöka antalet banor och även övriga racketsporter som paddle, detta genom organisk tillväxt 
LTK skall erbjuda ett brett utbud av träningsalternativ, evenemang, varianter till tävlande och bredd.

Långsiktiga verksamhetsmål t.o.m. 2024

Att ha 1 heltidsanställda tränare och minst 2 timtränare 
Att ha 300 medlemmar, varav 200 aktiva 
Att öka totala antalet träningstimmar inom klubbens regi 
Att klubben ordnar minst 2 nationella tävlingar/år
Att ha minst 5 sponsorer som stöder ungdomsverksamheten och 5 som stödjer klubben allmänt 
Att klubben har etablerat samverkan med andra klubbar i regionen 
Att minst 1 tränare har Svenska Tennisförbundets högsta tränarutbildning och att alla tränare som jobbar inom verksamheten befinner sig någonstans på utbildningsstegen och varje år fortsätter att utbilda och utveckla sig

Kortsiktiga verksamhetsmål t o m 2020

Att klubben har en heltidsavlönad (1) verksam tränare
Utveckla och bibehålla en god tränings- och tävlingsanda i klubben 
Att aktivt medverka till att ersätta dagens hallbelysning med energisnålare och effektivare sådan.
Att aktivt arbeta för att möjliggöra byggnation av två (2) nya utomhusbanor (grus) 
Att klubben har aktiva och framgångsrika kommittéer
Skapa och utveckla ett sponsringsprogram
Bygga upp och strukturera ett medlemsregister som bas för vår verksamhet samt möjlighet att kommunicera med våra medlemmar
Få många medlemmar engagerade i klubben
Definiera och strukturera upp ungdomsverksamheten och hjälpa spelare att välja tävlingar och träningsmetoder

Aktiviteter 2019

Hjälpa till att frambringa möjliga sponsorer (Styrelsen) 
Uppstart av kommittéer

(Styrelsen) 
Skapa hemsida med kvalitativt & levande innehåll, samt FB sida       (Styrelsen)
Ansök om kapital för tillbyggnad av utomhusbanor (Styrelsen)
Bygga upp ett effektivt och rationellt administrationssystem   (Styrelsen) 
Upparbeta en god relation med Tennisförbundet nationellt som regionalt (Styrelsen)

 

Personal och organsisation

Tränare
LTK har idag en tränare på 50-80 %.

 

 

Styrelsen för Lysekils tennisklubb består av följande personer per den (2018-11-27):
Ordförande:      Greger Johansson     
Kassör:              Helena Ericsson     
Sekreterare:     Sofia Romell         
Ledamot:           Peter Rosenberg     
Ledamot:           Thomas Schröder     

Rapportering

Avstämning av verksamhetsplanen sker löpande på styrelsemöten. Revidering av verksamhetsplanen sker en gång per år (januari) Denna plan skall uppdateras senast 2020-01-31.